Anmäl dig här

5 april 10:00

Välkommen till en informationsträff om Livsviktiga snack i skolan
5 april kl 10-11.

Livsviktiga snack i skolan är ett nytt läromedel för elever i årskurs 3-6. 

Barn som kan sätta ord på sina känslor, berätta hur de mår och be om hjälp när de behöver det löper mindre risk för depression och suicid längre fram i livet. Livsviktiga snack i skolan är ett nytt läromedel för elever i årskurs 3-6 som övar eleverna på dessa färdigheter. Läromedlet är framtaget för att integreras i det ordinarie skolarbetet och är kopplat till lgr 22.  

Välkommen till vår digitala informationsträff där du får mer information om Livsviktiga snack i skolan.

 • Hur är materialet uppbyggt?
 • Hur kan du undervisa och arbeta med materialet i din skola?
 • Ta del av erfarenheter från en av våra pilotskolor som varit med under processen med att ta fram materialet.
 • När finns materialet att tillgå?

  Livsviktiga snack i skolan är anpassat för elever i  grundskola åk 3-6, anpassad grundskola och fritidshem. 


  Medverkande:

  Hilda Johnsson, projektledare för Livsviktiga snack i skolan, Suicide Zero
  Lena Gosö, specialpedagog och sakkunnig i projektet
  Lina Davidsson, skolkurator på Fågelforsskolan F-6, Anpassad grundskola & Klevshults skola F-3, Vaggeryds kommun

  Tid: 5 april kl. 10-11
  För vem?
   Informationsträffen är för dig som är intresserad av att veta mer om Livsviktiga snack i skolan, till exempel skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal till elever i åk 3–6.

  Livsviktiga snack i skolan finansieras av bland annat Allmänna arvsfonden.

  Anmäl dig här

  Allmän information

  Målgrupp: skolledare, pedagoger, elevhälsopersonal, utbildningsförvaltning och suicidpreventiva samordnare

  Format: informationsträffen genomförs som ett digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan eventet. 

  Vill du veta mer om Suicide Zero? Läs gärna mer här om hur vi arbetar för att minska självmorden i samhället. 

  Arrangör