Anmäl dig här

24 november 2023 10:00-12:00

Välkommen till Suicide Zeros
digitala seminarieserie

Suicide Zeros seminarieserie lyfter olika aspekter kring hur samhället kan förebygga självmord i en bred kontext. Dagens tema fokuserar på ungdomars psykiska ohälsa och vilken roll skolan kan ta i det förebyggande arbetet. Varje år vårdas tusentals unga på sjukhus efter ett självmordsförsök och varje vecka dör tre till fyra unga i suicid. Skolan är den arena där alla ungdomar finns och har därför ett viktigt ansvar för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Välkommen till en förmiddag med fokus på vilka insatser skolor kan göra för att förebygga självmord hos unga.
Målgrupp
: elevhälsoteam, skolkuratorer, skolpsykologer, rektorer, anställda inom utbildningsförvaltning, folkhälsostrateger, suicidpreventionssamordnare.

Program

10.00 Suicide Zero hälsar välkommen, Rickard Bracken, generalsekreterare 

10.05 Psykisk hälsa på schemat - kunskap som räddar liv
Unga som får lära sig om psykisk hälsa i skolan både mår och lär sig bättre. Samtidigt visar Skolinspektionens granskningar att Sverige ligger efter sina nordiska grannländer i just undervisning om psykisk hälsa. Vad behöver unga få lära sig om psykisk hälsa? Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder? Med avstamp i rapporten "Psykisk hälsa på schemat" presenteras forskning och konkreta exempel.
Siri Helle, leg. psykolog och initiativtagare till uppropet Psykisk hälsa på schemat. 

10.30 Suicide Zero presenterar nytt utbildningsmaterial för unga
Studier visar att unga pratar med unga när det händer något som gör att de mår dåligt. Därför behöver vi uppmana unga, både den som själv mår dåligt och den som känner till att någon annan gör det, att berätta det för en vuxen. Ta del av en ny filmatiserad utbildning som vänder sig direkt till ungdomar med information om ungdomars livssituation och vad som kan ligga bakom ett självmord/självmordsförsök samt vikten av att våga berätta om man själv eller en kompis mår dåligt. 
Anneli Thors, regionansvarig Jämtland Härjedalen 

10.50 Kunskap, samsyn och gemensam vision.
Hur kan man som lärare stödja elever med psykisk ohälsa? På Polhemskolan i Lund har alla lärare gått den digitala utbildningen Stör Döden. Ta del av deras erfarenheter av att skapa en gemensam kunskapsgrund och mål med sitt suicidpreventiva arbete. Hur skapar man en samsyn i lärarkåren och får alla med på tåget? Erik Allard, gymnasielärare i idrott och hälsa samt psykologi och initiativtagare till projektet Dansa för livet på Polhemskolan i Lund. 

11.10 Kort paus 

11.15 Livsviktiga snack i skolan
Genom att lära våra barn att sätta ord på känslor och berätta för någon om hur de mår ger vi dem inte bara ett bra skydd, de och vi kommer förhoppningsvis också få det enklare i skolan och skapa närmare relationer längs vägen. Livsviktiga snack i skolan handlar om hur viktigt det är att lära barn att uttrycka hur de mår. Hilda Johnsson, projektledare Livsviktiga snack i skolan 

11.45 Sammanfattning och frågor

12.00 Tack för idag!

Anmäl dig här

Allmän information

Målgrupp: suicidpreventiva samordnare, folkhälsostrateger

Format: föreläsningen genomförs som ett digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan eventet. 

Vill du veta mer om Suicide Zero? Läs gärna mer här om hur vi arbetar för att minska självmorden i samhället. 

Arrangör