24 april 18:00-19:30

Välkommen till Suicide Zeros digitala föreläsning 

Barn som kan prata om sina tankar och känslor mår bättre. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. Suicide Zero bjuder här in till en digital Livsviktiga snack-föreläsning, som i sin helhet baseras på boken Livsviktiga snack, där du som förälder får ta del av kunskap och tips om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet och skapa närmare relationer längs vägen. 

Tid: Onsdagen den 24 april kl. 18.00-19.30
Plats: Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen

Vad:
I denna föreläsningar får du ta del av den kunskap och de tips som finns att läsa i boken Livsviktiga snack, såsom skyddsfaktorer, psykisk ohälsa, barns utveckling m.m.

Föreläsare: Elisabeth Blomberg, Suicide Zero samt Hilda Johnsson, projektledare Livsviktiga snack i skolan

Gratis – men anmäl dig senast tisdag 23 april kl. 12.00

Varmt välkommen!

Föreläsningen genomförs som ett digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan eventet. Vill du veta mer om våra utbildningar hittar du all information du behöver här.

Talare

Elisabeth Blomberg
Föreläsare

Läs mer

Organized by